Uit recent onderzoek van KPN, blijkt dat maar liefst een derde van de medewerkers uitkijkt naar een nieuwe baan wanneer het verplicht is om de hele week op kantoor te werken. Hiermee kunnen we dan nu toch echt zeggen dat hybride werken een plek heeft veroverd in de zakelijke wereld.

Uit het onderzoek kwamen een aantal opvallende cijfer naar voren:

  • 85% van de ondervraagde wil zelf bepalen op welke dagen ze naar kantoor gaan.
  • 93% van de medewerkers zegt een goede balans te hebben gevonden tussen werk op kantoor en thuis.
  • ¾ van de medewerkers heeft thuis een aparte thuiswerkplek ingericht en 93% zegt deze ook te behouden.
  • Ondanks het vervallen thuiswerkadvies van de overheid, is het percentage dat twee of drie dagen op kantoor werkt, amper gegroeid: 62,6% in oktober 2021 en 65,2% in februari 2022.

De meeste medewerkers hebben gekozen voor vast kantoordagen. Maandag, dinsdag en donderdag blijken het meest populair te zijn, tegenover de woensdag en vrijdag. Slecht 17,5% van de medewerkers kijkt per week welke dagen hij of zij naar kantoor gaat.

Wat verder ook uit het onderzoek kwam, is dat de ondervraagden denken dat hybride werken een blijvend verschijnsel is. Slecht ¼ denkt dat de ‘oude’ situatie van voor de pandemie weer terugkeert.

Iedere werkgever en medewerker heeft eigen overwegingen bij het hybride werken. Een goede balans voor de één, is hetzelfde voor de ander. Hybride werken vereist daarom maatwerk. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt, is de kans groot dat ontevreden medewerkers ergens anders aan de slag gaan. Vervanging is tegelijkertijd ook niet makkelijk als de schaarse talenten dezelfde vrijheid wensen.

De keuzes die bij de vormgeving van hybride werken worden gemaakt, bepalen uiteindelijk of de kansen van hybride werken kunnen worden benut, of de risico’s worden beperkt, en of er een goede balans tot stand kan komen.

Het is dus belangrijk dat werkgevers het hybride werken gaan omarmen om aan de wensen van de medewerkers te voldoen. Inmiddels kiezen dan ook steeds meer organisaties in verschillende vormen en maten voor hybride werken en richten zij werkzaamheden, processen en panden daar ook al op in. Er ontstaat op deze manier een nieuwe balans op basis van de ervaringen die zijn opgedaan.